Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Όταν η τέχνη απογειώνεται απο τα αστυνομικά όργαναν

Κατήθεσον μύνησιν αστυνομικάν όργαναν εναντίων της ΕΡΤ, που τους είδον να βρίσκονται άπαντες καθήμενοι να αναμένουν φραπόγαλα καθώς και να περιμένουν δια την νόμιμων χρήσιν τας τουαλέτας. Δεν διευκρινίζεται αν κατά την εκ περιτροπής και νόμιμιν χρήσιν της τουαλέτας πρόέκυψε "ψιλό" ή "χονδρό" κάτι που θα βοηθούσε και στην κατανόηση του μεγεθους της προσβολής αλλά και της προσπάθειας, όσον αφορά τον 'χρόνο" και τον "πόνο" ταύτης, αν και από το ύψος της οικονομικής απαίτησης αφήνωνται σαφής αιχμές για…τελος πάντων.

Τα αστυνομικά όργανα ζητούν 300 000ευρώ κάτι που κατά τη γνώμιν μας κρίνεται ελάχιστο, να ζητήσουν και το Πούλιτζερ

To πραγματικά καταπληκτικό κείμενο:

«Αιτήθημεν αδείας ολιγολέπτου διαλείμματος προκειμένου να προμηθευθώμεν ύδωρ και καφέ και να κάνομε και χρήσιν τουαλετών. Παραμείναμε σταθμευθέντες έμπροσθεν του καταστήματος, εις τον εξωτερικόν αυτού χώρον, μέχρις ότου παρασκευασθούν οι καφέδες και κάνομε άπαντες εκ περιτροπής την χρήσιν της τουαλέτας»


«Κάποιοι εκ των συμπολιτών μας,ασκούντες το επάγγελμα του δημοσιογράφου, έκριναν ότι το να πίνη κάποιος καφέ είναι κατακριτέον και- προφανώς- το να υπακούη εις τας σωματικάς αυτού ανάγκας είναι παράνομον και ανήθικον» αναφέρεται στην αγωγή.


«Απεικόνισαν ημάς, λοιπόν, άνευ αδείας εκ μέρους ημών,προσβάλλοντες βαναύσως την έκφανσιν της προσωπικότητος ημών» καθώς, όπως λένε, «εμφανιζόμεθα ως εάν είμεθα εγκληματίες, καταληφθέντες επ΄ αυτοφώρω». «Πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό την προσωπική μας προσβολή» τονίζουν και προσθέτουν: «Πρόκειται επίσης περί επιθέσεως εις βάρος ημών και του κύρους της Αστυνομίας, όταν εμφανιζόμεθα ως οκνηροί και αδιάφοροι,επειδή καθήσαμε για ολίγα λεπτά και αποκλειστικώς μέχρις ότου ετοιμασθούν οι καφέδες και κάνομε άπαντες χρήσιν της τουαλέτας, κάτι το οποίον πράττουν επί ώρες ατελείωτες οι κύριοι οι οποίοι μας επιτίθενται τόσον υποκριτικώς».

πηγη : indy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: