Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Ο πολιτισμός της Μόλυνσης δεν καθαρίζεται αλλά ανατρέπεται

Την Κυριακή 23 Μαρτίου θα γίνει συγκέντρωση στο δημαρχείο Πρέβεζας ως διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη υπονόμευση του Αμβρακικού. Την εκδήλωση καλούν διάφορες οργανώσεις άλλα είναι ζήτημα όλων μας.
Το τελευταίο διάστημα επιχειρείτε η επέκταση επιχειρήσεων με πετρέλαια που θα επιβαρύνουν, αλλά και θα θέσουν σε μεγαλύτερους κινδύνους τον Αμβρακικό κόλπο.
Την Κυριακή χρειάζεται να είμαστε όλοι/ες εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: