Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Το πλιάτσικο των δημοσιων χώρων είναι επικερδές.

Προσέξτε λίγο το παρακάτω άρθρο που αφορά το πόσο επικερδές ειναι το ξεπούλημα των δημόσιων χώρων, της δημόσιας περιουσίας.


"Οι ΣΔΙΤ εκτινάσουν τα έσοδα της ΚΕΔ

26-02-2009, 08:24

Το νέο της Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για τα έτη 2008 - 2013 ολοκληρώνει τις μέρες αυτές με την έγκρισή του το διοικητικό της συμβούλιο η ΚΕΔ, ενώ έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στα προσδοκώμενα έσοδα για τα έτη 2008 - 2010, όπου προβλέπεται ο διπλασιασμός τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προβλέψεις για το κλείσιμο του 2008 κάνουν λόγο για έσοδα €14,999 εκατ. , με το 2010 να διαμορφώνονται σε €28,406 εκατ.

Η πρόβλεψη για φέτος είναι έσοδα €16,537 εκατ. Τη μεγαλύτερη αύξηση εκτιμάται ότι θα έχουν τα έσοδα από τα ΣΔΙΤ (έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) καθώς και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία από €328.000 το 2008, φθάνουν το 2010 στα €16,876 εκατ.

Όπως επίσης τονίζεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο η αύξηση του κύκλου εργασιών θα επιφέρει αύξηση της κερδοφορίας ιδιαίτερα το 2010.

Ακόμη, οι πέντε στόχοι του Νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΚΕΔ συνοψίζονται ως εξής:

1. Αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δημοσίων ακινήτων.

2. Βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

3. Ανάδειξη της ΚΕΔ σε επιτελικό και σύγχρονο φορέα σχεδιασμού και εποπτείας των προγραμμάτων στέγασης του δημοσίου και παροχής ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στέγασης κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Μετεξέλιξη της ΚΕΔ σε εταιρεία συμμετοχών και λειτουργίας θυγατρικών με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με τη δημιουργία Ανωνύμων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) που θα αναλαμβάνουν την ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση μεγάλων ακινήτων και την ίδρυση Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

5. Προσαρμογή της ΚΕΔ στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, διαρκής αξιοποίηση - ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας και των συστημάτων της και καλλιέργεια νοοτροπίας επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων."


Η ΚΕΔ(Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) είναι εταιρεία του "Δημοσίου" που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία. Σκέφτονται να την ιδιωτικοποιήσουν και να την ...προσαρμοσουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

πηγή :http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=4568

Δεν υπάρχουν σχόλια: